Nagradna igra

Obrazec za prijavo
Strinjam se s pravili in pogoji sodelovanja

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»Kupuj izdelke MEDENKA«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Kupuj izdelke Medenka« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.medenka.eu.

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje Medenka d.o.o., Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI51984555 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljalec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra potekala od 10.10. do 16.12.2017.

Namen nagradne igre je promocija in prodaja artiklov Medenka, ki jih zastopa podjetje Medenka d.o.o. Blagovna znamka Medenka vključuje tudi linije izdelkov Medenka.

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom vsaj 5 izdelkov Medenka v trgovinah Interspar (v nadaljevanju Interspar) v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to na spletni strani organizatorja nagradne igre www.medenka.eu/nagradna-igra/ vnese:

 • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov,
 • ime in priimek,
 • svoj elektronski naslov (e-mail).

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Interspar v okviru razpoložljivega asortimana.

Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovin in izključno na teritoriju Slovenije.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 10.10. do vključno 16.12.2017. Računi za nakupe, ki so opravljeni izven tega termina, v nagradnem žrebanju ne bodo upoštevani.

Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebujejo tudi druge artikle.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun. Upoštevani bodo izključno originalni računi,  kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar vsakokrat z drugo številko računa. Vsak dodatni vnos številke računa za nakup izdelkov Medenka pomeni povečanje možnosti za uspešno sodelovanje v nagradni igri. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.

V kolikor bo posamezna številka računa vnešena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.

Oseba je dolžna originalni izvod računa, katerega številko je vnesla na aplikacijo za vnos računa na www.medenka.eu, hraniti do zaključka nagradne igre (t.j. do objave rezultatov žrebanja, oz. v primeru, da je izžrebana za nagrado, do poziva k predložitvi računa) in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti račun. Izročitev računa je pogoj za pridobitev pravice do nagrade. V kolikor nagrajenec organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil računa, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator lahko na izrecno zahtevo račun nagrajencu vrne.

Odločitev o razglasitvi računa za neveljavnega je diskrecijska pravica organizatorja nagradne igre in je dokončna.

Nakup artikla Medenka ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov: info@medenka.eu  pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje 30 sekundni video, na katerem oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, čim bolj inovativno predstavlja svoj najljubši izdelek Medenka. Video naj ne presega velikosti 7Mb.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

S posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

Posamezna oseba lahko z videom sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posamezna oseba posredovala na spletni naslov večje število videov, četudi različnih, se bo upošteval samo tisti, ki bo prispel prvi.

Posameznik je, ne glede na način sodelovanja, lahko izžreban le enkrat v posameznem tednu/krogu in enkrat v glavnem žrebu.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki bodo zahtevano številko računa in podatke vnesle na spletno stran organizatorja nagradne igre, oziroma bodo na zgoraj navedeni elektronski naslov organizatorja poslale zahtevani video skupaj s podatki v terminu od 10.10.2017 do najkasneje 16.12.2017 do 24.00 ure.

Vsi sodeujoči v nagradni igri se z vpisom podatkov na spletni strani ali poslanim videom strinjajo, da se lahko njihov e-mail uporabi za obveščanje o nagradni igri, novostih, dogodkih in ugodnostih v zvezi z blagovno znamko Medenka.

IV. Žrebanje nagrad

Žrebanje tedenskih nagrad bo organizator nagradne igre izvedel po zaključenem tednu in video objavil na Facebook strani https://www.facebook.com/medenke/.

Tedenske nagrade so razdeljene na deset (10)  predhodno potrjenih sekvenc igre (v nadaljevanju: krogov) v skladu z datumi navedenimi spodaj.

V krogih od 1 do 9 se vsakokrat naključno izžreba: 3 dobitnike malih Paketov S – (10 Medenk) z majico Medenka (velikost najice uskladimo z nagrajencem).

V zadnjem, desetem (10.) krogu, se poleg zgoraj navedenih dobitkov izžrebajo še glavne nagrade in sicer

 1. nagrada: iPhone 6 32 Gb
 2. nagrada: izlet v Gardaland za vso družino preko agencije Kompas
 3. nagrada: 10 x Party paket medenk (30 medenk, majico Medenka, baloni in tattooji)

V krogih od 1-9 se tako vsak krog izžreba tri (3) nagrajence, v zadnjem, desetem krogu pa je skupno število nagrajencev petnajst (15).

 • teden: 10. 10.  – 15. 10. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 16. 10. 2017
 • teden: 16. 10. – 22. 10. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 23. 10. 2017
 • teden: 23. 10. – 29. 10. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 30. 10. 2017
 • teden : 30. 10. – 5. 11. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 6. 11. 2017
 • teden : 6. 11. – 12. 11. 2017  (do 24.00 ure) /žreb: 13. 11. 2017
 • teden : 13. 11. – 19. 11. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 20. 11. 2017
 • teden : 20. 11. – 26. 11. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 27. 11. 2017
 • teden : 27. 11. – 3. 12. 2017  (do 24.00 ure)  /žreb: 4. 12. 2017
 • teden : 4. 12. – 10. 12. 2017  (do 24.00 ure) / žreb:  11. 12. 2017
 • teden : 11. 12. – 16. 12. 2017  (do 24.00 ure) / žreb: 17. 12. 2017

Žrebanje zadnjega kroga za glavne nagrade bo posneto in objavljeno na naši Facebook strani https://www.facebook.com/medenke/.

Nagrajenci znotraj posameznega tedna/kroga so lahko izžrebani samo v tistem tednu v katerem so vnesli številko računa na spletni strani. Za vsak naslednji krog mora sodelujoči znotraj posameznega kroga (glede na datume zgoraj) vnesti novo številko računa.

Vse poslane številke računa pa sodelujejo v glavnem žrebu 17.12.2017 za glavno nagrado.

Sodelujoča oseba si z več poslanimi računi poveča možnost za dobitek nagrade.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci bodo izžrebani iz vsakokratnega bobna, žrebanje bo tudi posneto. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo ali ne posredujejo svojih podatkov oziroma jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji in/ali ne predložijo originalnega nagradnega kupona z unikatno kodo oziroma obvestila na e-naslov s kodo, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,
 • če je bilo ugotovljeno ali obstaja utemeljeni sum, da je bil nagradni kupon z dobitno kodo ponarejen ali kako drugače zmanipuliran ali je posameznik pri sodelovanju uporabljal nezakonite pripomočke (npr. Hackertools, viruse, trojance itd..) ali si drugače pridobil koristi s pomočjo manipulacije (iskanje algoritma kodiranja kod),
 • če nagrajenec ob pozivu k podelitvi nagrade ni predložil fizičnega, originalnega nagradnega kupona z izžrebano dobitno kodo.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

Seznam izžrebanih dobitnikov nagrad z imenom in priimkom bo organizator objavil na svoji spletni strani v roku 5 dni po izvedenem žrebanju. Hkrati bo obvestilo, da je bila oseba izžrebana za nagrado, posredoval z elektronsko pošto tudi posamezni izžrebani osebi.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil najkasneje v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, davčno številko, ter v primeru sodelovanja z nakupom, originalni račun kot je navedeno v II. točki teh pravil.

V. Nagrade

Glavne nagrade:

1x iPhone 6 32 Gb
1 x izlet v Gardaland za vso družino
10 x Party paket Medenka

Tedenske nagrade:

30 x Mali paket S (10 Medenk)

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

VI. Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil po elektronski pošti, ki jo je navedla oseba, ki je sodelovala v nagradni igri, in sicer v roku 8 dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade (naslov, poštna številka, davčna številka, telefonska številka).

Nagrada se izžrebancu v nagradni igri ne bo podelila v naslednjih primerih

 • v kolikor izžrebanec organizatorju originalnega računa ne bo poslal v zahtevanem času, ki bo naveden v obvestilu o nagradi
 • v kolikor račun ne bo izkazoval vseh pogojev, ki so navedena v II. točki teh pravil: nakup zahtevanega števila izdelkov, zahtevanih izdelkov, v zahtevanem časovnem obdobju in v zahtevanih trgovinah
 • če številka računa na poslanem računu ne bo identična številki računa, ki je bila vnešena na spletno stran organizatorja nagradne igre
 • v kolikor nagrajenec organizatorju nagradne igre ne bo posredoval zahtevanih podatkov ali jih ne bo posredoval v zahtevanem razumnem roku, ki bo naveden v obvestilu o prejemu nagrade
 • v kolikor bo nagrajenec namerno ali pomotoma posredoval nepravilne podatke

Nagrada, ki iz kateregakoli od zgornjih razlogov ne bo izročena nagrajencu iz žrebanja, šteje za nepodeljeno.

Šteje, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator pošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec.

Strošek dostave nagrade po pošti prevzame organizator.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika te osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

S tem, ko je organizator na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, poslal nagrado, prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

VII. Davčne obveznosti

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

VIII. Objave

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.medenka.eu.

Imena nagrajencev bodo v roku 5 dni od dneva žrebanja objavljena na zgoraj navedenih spletnih naslovih.

IX. Obdelava osebnih podatkov

Oseba s tem, ko na spletno stran organizatorja nagradne igre vnese številko računa ter svoje podatke ali pa na elektronski naslov organizatorja pošlje elektronsko sporočilo z videom in svojimi osebnimi podatki, organizatorju poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. Splošne določbe

Sodelujoči s tem, ko na spletno stran organizatorja nagradne igre vnese številko računa ter svoje podatke ali pa na elektronski naslov organizatorja pošlje elektronsko sporočilo z videom in svojimi osebnimi podatki, v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Prav tako se z vpisom zahtevanih podatkov na spletni strani strinja, da se lahko na njegov elektronski naslov pošilja obvestila o nagradni igri in druge novice, dogodke in ugodnosti.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator si dopušča pravico da spremeni pravila in pogoje nagradne igre.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za reklamacije za podeljene nagrade.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali poškodovanje pošiljk, ki jih bo po pošti poslal sodelujočim oz. nagrajencem v nagradni igri.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 6.10.2017